Zenon Przywara namawiał do współpracy

Ostatnia niedziela przed wyborami stała w Piekarach Śląskich pod znakiem debaty kandydatów na prezydenta miasta. Jako pierwszy zaproszenie do niej przyjął Zenon Przywara – kandydat KWW „Nasze Piekary – Współpraca i Rozwój”. W debacie przekonywał, że w samorządzie od polityki ważniejsza jest współpraca, a o najważniejszych sprawach w mieście powinni decydować mieszkańcy.

Debatę zorganizowały miejska grupa „Piekarnia Inicjatyw” oraz katowicki oddział Klubu Jagiellońskiego. Do dyskusji zaproszeni zostali wszyscy kandydaci ubiegający się o fotel prezydenta w Piekarach Śląskich. – Kiedy dotarło do mnie zaproszenie, zgodziłem się bez wahania. Uważam bowiem, że najważniejsza jest otwarta rozmowa o mieście, merytoryczne argumenty i dobry program – mówił Zenon Przywara, samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem i kandydat na prezydenta popierany przez stowarzyszenie „Nasze Piekary”.

W debacie przede wszystkim przekonywał do współpracy i podkreślał, że polityczne spory skutecznie niszczą samorządy. Przypominał, że w swojej wieloletniej pracy samorządowej zawsze starał się łączyć różne punkty widzenia i namawiał do pracy ponad podziałami. Dzięki temu – tłumaczył – zawsze zyskiwali mieszkańcy.

Zenon Przywara przybliżył też najważniejsze założenia programowe KWW „Nasze Piekary – Współpraca i Rozwój”. Opierają się one na zwiększeniu roli dzielnic i wpływu mieszkańców na zarządzanie miastem. Piekary Śląskie – tłumaczył Przywara – będą się dobrze rozwijać tylko pod warunkiem, ze dobrze będą rozwijać się wszystkie dzielnice. O tym zaś, jakie inwestycje w dzielnicach są realizowane – a także o innych ważnych kwestiach lokalnych – powinni decydować mieszkańcy w referendach. Taka koncepcja jest radykalną zmianą myślenia o mieście. Wychodzimy z założenia – wyjaśniał Zenon Przywara – że to mieszkańcy znają najlepiej potrzeby swoich dzielnic. Dlatego trzeba oddać im głos, pokazać, że miasto to nie są gabinety i kłótnie polityków, ale mieszkańcy. Kandydat KWW „Nasze Piekary – Współpraca i Rozwój” wspomniał też o innych elementach programu: działaniach na rzecz rodziny, zdrowia i jakości życia w mieście. Wiele z nich – jak dofinansowania do wymiany pieców węglowych czy darmowe badania profilaktyczne – sam (jako naczelnik i zastępca prezydenta) koordynował.

Zenon Przywara, pytany o podsumowanie debaty, mówił o znaczeniu dialogu i współpracy: – Moje doświadczenie samorządowe potwierdza jedno: zawsze warto współpracować i słuchać mieszkańców. Potrafię łączyć ludzi, gromadzić ich wokół wspólnych projektów i skutecznie pomagać piekarzanom. Tam, gdzie inni wytaczają przeciwko sobie działa, ja wolę budować mosty.

Wybory samorządowe odbędą się 21. października.