Nasza Oferta Wyborcza

 

Wspólne Piekary – Wasze Dzielnice!

 

Miasto nie należy do prezydenta, radnych czy posłów. Miasto należy do mieszkańców. To mieszkańcy powinni mieć jak największy wpływ na to, co się w mieście dzieje, na decyzje, które podejmuje lokalna władza, na dalekosiężne plany i wizje rozwoju. Ale każde miasto – także Piekary Śląskie – jest skomplikowanym organizmem, którego sercem są dzielnice. Każda z nich ma swoją tożsamość – niezwykłą historię, intrygujące miejsca, dorobek jej mieszkańców. Są bardzo różne, ale łączą je – najzupełniej dosłownie – Piekary Śląskie.

Dzisiaj każda dzielnica ma też swoje konkretne problemy, oczekiwania, aspiracje. Dostrzegamy je i uważamy, że nadszedł czas, by wspierać mieszkańców, którzy utożsamiają się przede wszystkim z własną dzielnicą, współpracują ze swoim sąsiadami, zaprowadzają dzieci do najbliższego przedszkola i odpoczywają w dzielnicowym parku. Jesteśmy przekonani, że wsparcie dla poszczególnych dzielnic, wzmocnienie ich głosu i wsłuchanie się w potrzeby ich mieszkańców jest skuteczną metodą zarządzania całym miastem. Bo silne dzielnice, to silne miasto. Tak chcemy budować też mocną pozycję Piekar Śląskich w metropolii – od wspierania rodzin, przez wzmacnianie roli dzielnic, aż po współpracę z innymi miastami aglomeracji. Wierzymy bowiem, że współpraca jest podstawą działania samorządu.

Dlatego nasz program zakłada szereg zadań na rzecz zrównoważonego, przemyślanego i zaplanowanego rozwoju dzielnic. Proponujemy konkretne rozwiązania, które poprawią jakość życia w Piekarach Śląskich. Wiele z nich rozpoczęliśmy przed laty: pierwszy w historii miasta budżet obywatelski, przygotowania do budowy szpitala miejskiego, świetnie działający program likwidacji niskiej emisji, liczne inwestycje w infrastrukturę drogową i edukację – to tylko niektóre przykłady naszej skuteczności. Teraz chcemy pracować dalej – oto cztery obszary, które uważamy za najistotniejsze dla mieszkańców. Łączy je troska o jakość życia w naszym mieście, w każdej jego dzielnicy i w każdej rodzinie. Niczego jednak nie zdziałamy bez Was – dlatego 21. października spotkajmy się przy wyborczych urnach. Łączą nas przecież Piekary.  

 

 1. Teraz dzielnice!

 

Piekary Śląskie to miasto dzielnic. Tylko ich zrównoważony rozwój może zapewnić dobry rozwój całego miasta. Każda dzielnica jest tak samo ważna i każda ma prawo do wyrażania swojej opinii, podejmowania działań na rzecz lokalnej wspólnoty, współdecydowania o dzielnicowym budżecie. Miasto, które nie dba o wszystkie dzielnice, potęguje nierówności i stawia mury miedzy mieszkańcami. Dlatego naszym priorytetem będzie wspieranie stabilnego rozwoju wszystkich dzielnic. Rodzaj tego wsparcia wynikać będzie ze specyfiki poszczególnych dzielnic, ale – przede wszystkim – będzie efektem uważnego słuchania głosów mieszkańców. Dlatego:

 

 1. Powołamy Rady Dzielnic we wszystkich dzielnicach Piekar Śląskich. W ich skład wejdą przedstawiciele wybrani przez Was.
 2. Wprowadzimy rozwiązania, dzięki którym Dzielnice będą mogły współdecydować o podziale budżetu miasta.
 3. Wprowadzimy zasadę, w myśl której, o ważnych sprawach mieszkańcy rozstrzygają w referendach dzielnicowych i miejskich. Wyniki referendów będą wiążące dla władz samorządowych.
 4. Stworzymy dzielnicowe budżety obywatelskie.
 5. Wprowadzimy Dzielnicowe Biura Obsługi Mieszkańca, które ułatwią załatwienie spraw urzędowych.

 

 1. Teraz rodzina!

 

Tak, jak miasta składają się z dzielnic, tak lokalne wspólnoty składają się z rodzin. W rodzinie nie ma lepszych i gorszych, w rodzinie każdy jest najważniejszy. Będziemy systemowo wspierać rodziny – tak, by każdy czuł się w nich dobrze: od przedszkolaka do seniora. Odciążymy rodziców, wesprzemy młodych ludzi i wprowadzimy specjalne rozwiązania dla seniorów. Bo rodzina jest przyszłością miasta. Dlatego:

 

 1. Zapewnimy miejsca w żłobkach dla wszystkich potrzebujących dzieci i wydłużymy pracę świetlic szkolnych.
 2. Wybudujemy kolejne place zabaw we wszystkich dzielnicach miasta
 3. Do szkół wprowadzimy edukację regionalną i historię Piekar Śląskich
 4. Wprowadzimy na szeroką skalę Kartę Seniora, która będzie uprawniać do darmowego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych
 5. Wprowadzimy instytucję „Złotej Rączki” dla Seniorów. To darmowa pomoc w codziennych sytuacjach – naprawie kranu, zrobieniu zakupów czy posprzątaniu mieszkania.

 

 • Teraz zdrowie!

 

Zdrowie to najcenniejsze, co mamy. Rolą władz samorządowych jest – w naszym przekonaniu –  zapewnienie wszystkim mieszkańcom przyjaznej, kompetentnej i sprawnie działającej opieki zdrowotnej. W Piekarach Śląskich zainicjowaliśmy wiele przedsięwzięć, które mieszkańcom wyszły na zdrowie – budowę szpitala miejskiego, szeroką gamę darmowych badań profilaktycznych, liczne działania na rzecz promocji zdrowego stylu życia. Będziemy je kontynuować i rozwijać. Dlatego:

 

 1. Będziemy wspierać rozwój szpitala miejskiego, dokończymy jego modernizację, poszerzymy zakres świadczeń, zadbamy o dobry kontrakt z NFZ.
 2. Rozwiniemy system badań profilaktycznych, zwiększymy dofinansowanie i poszerzymy ich zakres.
 3. Wprowadzimy darmowe szczepienia dla dzieci i seniorów.
 4. Wzmocnimy nakłady finansowe na walkę z rakiem piersi i szyjki macicy.
 5. Przeznaczymy więcej pieniędzy na badania i promocję zdrowego stylu życia.

 

 1. Teraz jakość życia!

 

Dla mieszkańców liczy się przede wszystkim jedno – jakość życia. Piekary Śląskie muszą stać się miastem, w którym naprawdę dobrze się żyje – bezpiecznym, czystym, przyjaznym. Zasługują na to mieszkańcy wszystkich dzielnic. Nasze miasto musi zapewnić im sprawną komunikację publiczną, dobrze utrzymane drogi, atrakcyjne miejsca wypoczynku, zróżnicowaną ofertę kulturalną. I – ponad wszystko – czyste powietrze. Dlatego:

 

 1. Rozwiniemy program likwidacji niskiej emisji – zwiększymy środki na działania antysmogowe i wymianę pieców, postawimy na odnawialne źródła energii.
 2. Wprowadzimy darmową komunikację publiczną dla uczniów, studentów i seniorów.
 3. Aby łatwiej było poruszać się po mieście, zbudujemy nowe drogi i zmodernizujemy skrzyżowania.
  1. Zbudujemy:

 

 1. rondo dwupasmowe DW 911/Ul. K.Miarki/Ul,Podmiejska w oparciu o dokumentację z roku 2013
 2. rondo dwupasmowe DK 94 / ul. Ks. Bpa Bednorza
 3. nowe połączenie drogowe pomiędzy ul. Śląską i ul. Czołgistów
 4. opracujemy pięcioletni program remontu nawierzchni dróg ukierunkowany na pozyskanie środków z projektów rządowych
 1. Poprawimy bezpieczeństwo i płynność ruchu poprzez:
  1. Budowę sygnalizacji świetlnej na:
   1. Skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II – Ul. Śląskiej – Ul. Gen. Maczka
   2. Skrzyżowaniu ulicy Pod Lipami z DW 911
   3. Skrzyżowaniu ulicy B-pa Bednorza z ul. Rodzieńskiego (poprzedzone opracowaniem audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego)
   4. Ulicy Tarnogórskiej na wysokości Szkoły
  2. Zmianę organizacji ruchu wraz ze zmianą geometrii układu drogowego ulic: Okrzei; Gimnazjalna; Gen. Ziętka; Lompy; Janty
  3. Modernizację sygnalizacji na skrzyżowaniu DK94/Ul.Sadowskiego
  4. Montaż liczników czasu zmiany świateł na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną
  5. Montaż tzw, „kocich oczek” – punktowych elementów odblaskowych LED na przejściach dla pieszych
 2. W każdej dzielnicy zorganizujemy „zielone strefy” – miejsca do spacerów i aktywnego wypoczynku.
 3. Ruszymy z budową ścieżek i tras rowerowych; wytyczymy trasy rekreacyjne wzdłuż Brynicy w kierunku Świerklańca oraz Siemianowic Śląskich
 4. Rozpoczniemy budowę Piekarskiej Mediateki – nowoczesnej biblioteki i jednocześnie multimedialnego centrum kultury, z którego wszyscy będziemy dumni.