Zenon Przywara namawiał do współpracy

Ostatnia niedziela przed wyborami stała w Piekarach Śląskich pod znakiem debaty kandydatów na prezydenta miasta. Jako pierwszy zaproszenie do niej przyjął Zenon Przywara – kandydat KWW „Nasze Piekary – Współpraca i Rozwój”. W debacie przekonywał, że w samorządzie od polityki ważniejsza jest współpraca, a o najważniejszych sprawach w mieście powinni decydować mieszkańcy.

Debatę zorganizowały miejska grupa „Piekarnia Inicjatyw” oraz katowicki oddział Klubu Jagiellońskiego. Do dyskusji zaproszeni zostali wszyscy kandydaci ubiegający się o fotel prezydenta w Piekarach Śląskich. – Kiedy dotarło do mnie zaproszenie, zgodziłem się bez wahania. Uważam bowiem, że najważniejsza jest otwarta rozmowa o mieście, merytoryczne argumenty i dobry program – mówił Zenon Przywara, samorządowiec z wieloletnim doświadczeniem i kandydat na prezydenta popierany przez stowarzyszenie „Nasze Piekary”.

W debacie przede wszystkim przekonywał do współpracy i podkreślał, że polityczne spory skutecznie niszczą samorządy. Przypominał, że w swojej wieloletniej pracy samorządowej zawsze starał się łączyć różne punkty widzenia i namawiał do pracy ponad podziałami. Dzięki temu – tłumaczył – zawsze zyskiwali mieszkańcy.

Zenon Przywara przybliżył też najważniejsze założenia programowe KWW „Nasze Piekary – Współpraca i Rozwój”. Opierają się one na zwiększeniu roli dzielnic i wpływu mieszkańców na zarządzanie miastem. Piekary Śląskie – tłumaczył Przywara – będą się dobrze rozwijać tylko pod warunkiem, ze dobrze będą rozwijać się wszystkie dzielnice. O tym zaś, jakie inwestycje w dzielnicach są realizowane – a także o innych ważnych kwestiach lokalnych – powinni decydować mieszkańcy w referendach. Taka koncepcja jest radykalną zmianą myślenia o mieście. Wychodzimy z założenia – wyjaśniał Zenon Przywara – że to mieszkańcy znają najlepiej potrzeby swoich dzielnic. Dlatego trzeba oddać im głos, pokazać, że miasto to nie są gabinety i kłótnie polityków, ale mieszkańcy. Kandydat KWW „Nasze Piekary – Współpraca i Rozwój” wspomniał też o innych elementach programu: działaniach na rzecz rodziny, zdrowia i jakości życia w mieście. Wiele z nich – jak dofinansowania do wymiany pieców węglowych czy darmowe badania profilaktyczne – sam (jako naczelnik i zastępca prezydenta) koordynował.

Zenon Przywara, pytany o podsumowanie debaty, mówił o znaczeniu dialogu i współpracy: – Moje doświadczenie samorządowe potwierdza jedno: zawsze warto współpracować i słuchać mieszkańców. Potrafię łączyć ludzi, gromadzić ich wokół wspólnych projektów i skutecznie pomagać piekarzanom. Tam, gdzie inni wytaczają przeciwko sobie działa, ja wolę budować mosty.

Wybory samorządowe odbędą się 21. października.

„Nasze Piekary” zarejestrowały kandydatów

Komitet Wyborczy Wyborców „Nasze Piekary – Współpraca i Rozwój” zarejestrował swoich kandydatów do Rady Miasta. To 29 osób, które w trzech okręgach będą ubiegać się o mandat radnego. Pochodzą z różnych dzielnic, ale łączą ich Piekary Śląskie. Mieszkańcy znają ich z pasji, zaangażowania i pracy na rzecz naszego miasta.

Komitet powstał z inicjatywy Stowarzyszenia „Nasze Piekary”, które od lat stara się gromadzić mieszkańców wokół ważnych dla miasta przedsięwzięć. Na listach KWW „Nasze Piekary – Współpraca i Rozwój” znajduje się 14 kobiet i 15 mężczyzn.

Wielu z nich ma wielkie doświadczenie samorządowe, prawie wszyscy realizowali w naszym mieście mniejsze lub większe projekty, wszyscy natomiast są gotowi do pracy na rzecz lokalnej wspólnoty. Wiedzą, co to znaczy, bo są wśród nich ludzie, którzy od lat pomagają seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy pracują z młodzieżą.

Wybory samorządowe są najbliższe mieszkańcom, bo od nich zależy to, jak wyglądają nasze miasta, jak się rozwijają, jak się w nich żyje. Dlatego tak ważne jest to, by 21. października przede wszystkim pójść na wybory. Wybierzmy naszych radnych odpowiedzialnie.

Pełna lista kandydatów na radnych Komitetu Wyborczego Wyborców „Nasze Piekary – Współpraca i Rozwój”: